Historisk arkiv

Ett av fem foretak har fått økonomisk hjelp i 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En ny statistikkbank gir oversikt over tildelinger til næringslivet i 2020.

Den nye statistikkbanken er lansert i dag. Den gir løpende informasjon om hvordan næringslivet har benyttet seg av eksisterende og ekstraordinære støtteordninger gjennom koronakrisen.

– Tallene viser at privat sektor har fått betydelig støtte så langt i 2020 og at regjeringens tiltak treffer bredden i næringslivet. Dette er viktig for å sikre at også de mest utsatte næringene våre overlever krisen og at flest mulig kommer tilbake i arbeid over hele landet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Flesteparten har søkt hjelp for første gang

Hittil i år har over 43 000 unike foretak fått bidrag fra det næringsrettede virkemiddelapparatet og kompensasjonsordningen gjennom Skatteetaten. I tillegg har 60 900 foretak benyttet seg av refusjons- og/eller permitteringsordningen gjennom NAV. Flesteparten har ikke mottatt støtte fra virkemiddelapparatet tidligere.

– Den nye statistikkbanken vil bidra til større åpenhet. Den vil også være et nyttig verktøy når vi skal gjøre nye vurderinger av situasjonen i næringslivet og hvordan de ulike ordningene treffer, sier Iselin Nybø.

Fakta om statistikkbanken:

  • Statistikkbanken oppdateres med nye tall hver 14. dag og inneholder informasjon om tildelinger til næringslivet fra de næringsrettede virkemiddelaktørene så langt i 2020.
  • Aktørene som er inkludert i løsningen er:
    Eksportkreditt, ENOVA, GIEK, Horisont 2020 Innovasjon Norge, Investinor, NAV (permitterings- og refusjonsordningen), Norges forskningsråd (tildelinger der næringslivet er kontrakts- eller samarbeidspartner), Nysnø, Siva, Skatteetaten (kompensasjonsordningen) og SkatteFUNN.
  • Statistikkbanken er utviklet av Innovasjon Norge med bistand fra Samfunnsøkonomisk analyse, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.
  • Statistikkbanken vil blant annet bli brukt i arbeidet med å tilpasse tiltak og vurdere når det er på tide å avvikle ulike tiltak.