Historisk arkiv

Næringslivet kan fortsette å bruke digitale møter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

I vår ble det innført en midlertidig lov slik at selskapene kunne erstatte fysiske møter med digitale under virusutbruddet. Regjeringen forlenger nå lovens virketid frem til juni 2021.

Næringsminister Iselin Nybø

- Pandemien pågår fortsatt, og selskapene vil få utfordringer med å holde styremøter og andre møter også i høst og vinter. Vi forlenger derfor lovens virketid frem til sommeren, sier næringsminister Iselin Nybø.

I selskapslovgivningen er hovedregelen at norske selskaper må holde fysiske styremøter. I dagens situasjon medfører smitterisiko og reiserestriksjoner at slike møter kan bli vanskelig å gjennomføre. Derfor forlenges loven som åpner for digitale møter.

- Å bruke disse reglene kan bidra til en forsvarlig forvaltning av selskapet uten å bryte restriksjonene. Vi oppfordrer alle til å delta i dugnaden og ta de nødvendige forholdsregler for å unngå spredning av koronaviruset, sier Nybø.

God erfaring med loven

Erfaringen med den midlertidige loven så langt, viser at unntaksreglene var avgjørende for avviklingen av møter gjennom sommeren 2020. Uten de midlertidige reglene ville ikke foretakene kunnet gjennomføre møter uten å bryte de pålagte restriksjonene.

- Loven ble godt mottatt av selskapene, og jeg har fått flere tilbakemeldinger om at digitale møter har vært vellykket. Vi har derfor startet arbeidet med å vurdere om disse endringene kan gjøres permanente, sier Nybø.

Hvis selskaper og deres eiere ønsker å ha fysiske møter, understreker vi at alle til enhver tid skal følge gjeldende anbefalingene fra myndighetene på www.helsenorge.no og Folkehelseinstituttets nettsider.

Anbefaling av konkrete tiltak er publisert her: www.regjeringen.no/selskapsrett.