Historisk arkiv

Startskudd for lakseauksjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

I dag starter auksjonen av de nye oppdrettstillatelsene i grønne produksjonsområder.

Nærings- og fiskeridepartementet har tidligere besluttet at det skal auksjoneres ut nye oppdrettstillatelser i grønne produksjonsområder.

- Oppdrettsnæringen er viktig for norsk verdiskaping, og  bidrar til å sikre aktivitet og arbeidsplasser langs kysten. Nå legger vi ut nye tillatelser til salgs, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Hvor lenge auksjonen vil vare avhenger blant annet av budgivningen i auksjonen. I 2018 varte en tilsvarende auksjon i tre dager.

- Dette er en god mulighet for oppdretterne til å øke produksjonen. Auksjonen legger til rette for at de som blir tildelt tillatelsene, er de som verdsetter dem høyest. Nå venter jeg spent på utfallet av auksjonen, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Registrerte budgivere til auksjon av produksjonskapasitet (Fiskeridirektoratet)

 

Fakta

Tabell: kapasitet til salgs på auksjon

Produksjonsområde

Tilgjengelig kapasitet på auksjon (tonn MTB)

1 - Sv.gr-Jæren

                 977

2 – Ryfylke

             2 082

6 - N.Møre-S.Trøndelag

             6 384

7 - N.Trøndelag+Bindal

             2 915

8 - Helgeland-Bodø

             3 648

9 - V.fjorden-Vesterålen

             3 855

11 - Kvaløya-Loppa

             2 481

12 - V.Finnmark

             4 005

13 - Ø.Finnmark

                 842

SUM

           27 189

 

Tildeling til fastpris

  • Som følge av trafikklyssystemet, kan havbruksnæringen vokse seks prosent i grønne produksjonsområder i 2020. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon.
  • I februar ble det gitt tilbud om 1 prosent vekst på tillatelser i grønne produksjonsområder. Prisen var 156 000 kroner per tonn.
  • Oppdrettere som oppfyller kriterier for unntak fikk tilbud om inntil seks prosent vekst, basert på nærmere regler i produksjonsområdeforskriften. Dette er uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har. Prisen var 156 000 kroner per tonn.
  • Det vil i alt bli tildelt om lag 6 000 tonn økt tillatelseskapasitet til fastpris. Veksten er knyttet til tillatelser oppdrettsselskapene allerede har.
  • Veksten vil gi inntekter i overkant av 900 mill. kroner.

Auksjon av tillatelser

  • Auksjonen er i hovedsak innrettet på samme måte som i 2018.
  • Tildelingen vil som i 2018 skje gjennom en klokkeauksjon. Dette er en åpen, simultan auksjon, hvor priser og vinnere i hvert produksjonsområde fastsettes over flere budrunder.
  • Auksjonsformen legger til rette for at aktører med ulike preferanser enkelt kan by i tråd med sin verdsettelse.
  • Det er i alt lagt ut om lag 27 000 tonn tillatelseskapasitet til salgs fordelt på 9 av 13 produksjonsområder. Det tilsvarer en vekst på om lag 5 prosent i hvert av disse områdene. Medregnet veksten som tildeles til fastpris, kan det gi en vekst på inntil 6 prosent i hvert område.
  • Auksjonen hadde opprinnelig planlagt oppstart 23. juni 2020. På grunn av Covid-19-situasjonen besluttet Nærings- og fiskeridepartementet å utsette auksjonen oppstart til 18. august.