Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Fiskeri- og sjømatministeren fargelegger kysten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Tirsdag 4. februar klokka 12.00 presenterer fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen hvilke farger de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får.

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen

– Dette er en stor og viktig avgjørelse som har betydning for verdiskaping og arbeidsplasser, men også for villaksen, sier fiskeri- og sjømatministeren. 

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen.  

Landet er delt inn 13 produksjonsområder som fargelegges annethvert år. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de må redusere produksjonen. 

Det vil bli sendt ut en pressemelding med mer informasjon i morgen klokken 08.00. 

Når: Tirsdag 4. februar, kl. 12:00. 
Hvor: Kongens gate 8. 

Påmelding: media@nfd.dep.no  (ta med ID og meld dere i resepsjonen)

Nett-tv Fiskeri- og sjømatministeren fargelegger kysten

Se sendingen her

Se sendingen her