Historisk arkiv

Staten har solgt seg ut av Entra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har solgt seg helt ut av Entra ASA, for 2,5 milliarder kroner.

– Regjeringen har lenge vært tydelig på at staten ikke er en langsiktig eier av Entra. Aksjen har hatt en god verdiutvikling siden børsnoteringen i 2014, og jeg er veldig fornøyd med salget, sier næringsminister Iselin Nybø.

I dag har staten solgt 15 millioner aksjer i Entra ASA, tilsvarende 8,2 prosent av aksjene i selskapet. Kjøper av aksjene er det svenske eiendomsselskapet Castellum AB. Prisen per aksje er 169 kroner, og staten mottar 2,5 milliarder kroner for aksjene. Det er i tillegg avtalt en justeringsmekanisme som sikrer at staten mottar samme pris som øvrige Entra-aksjonærer dersom Castellum fremsetter et pliktig bud på alle aksjene i Entra, noe som kan gi et tilleggsvederlag for statens aksjer.

Industrielt riktig

Det frivillige budet fra Castellum, som ble annonsert i dag, er på alle aksjene i Entra.

– Et sammenslått selskap vil være et ledende nordisk eiendomsselskap, så dette virker både industrielt og finansielt riktig, sier Nybø.

Både Sverige og Norge vil være kjernemarkeder for det kombinerte selskapet. Som det fremgår av Castellums børsmelding skal det søkes om sekundærnotering på Oslo Børs for Castellums aksjer.

Stortinget har over flere år fornyet en salgsfullmakt om å kunne selge inntil alle aksjene i Entra, senest i statsbudsjettet for 2020.

Carnegie har vært finansiell rådgiver for Nærings- og fiskeridepartementet i forbindelse med transaksjonen. SANDS Advokatfirma har vært departementets juridiske rådgiver.