Historisk arkiv

Ny dato for auksjon av laksevekst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fra mandag kan oppdretterne melde seg på til auksjon av nye laksetillatelser.

Regjeringen har åpnet for at næringen kan vokse med til sammen 6 prosent i produksjonsområder der dette er miljømessig forsvarlig. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris og deretter resten gjennom auksjon.

- Oppdrettsnæringen er av stor verdi for Norge. Vekst i næringen gir grunnlag for mer verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten. Nå har vi åpnet for påmelding til auksjonen av nye tillatelser, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Mandag åpnes det for registrering til auksjonen av nye laksetillatelser. Auksjonsformen som er valgt er i tråd med forslaget Nærings- og fiskeridepartementet hadde på høring tidligere i vår.

På grunn av Korona-situasjonen har vi besluttet å utsette auksjonen til over sommeren, og planlagt oppstart er nå 18. august 2020. Det har vært et sterkt ønske fra enkelte i næringen om at auksjonen bør utsettes, og det har vi valgt å lytte til, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Registrering til auksjon er åpen

Frist for å registrere seg til auksjonen er 1. juli 2020 og det er kun mulig å registrere seg gjennom Fiskeridirektoratets elektroniske nettløsning. For å kunne registrere seg må budgiver blant annet stille en bankgaranti.

Mer informasjon gjøres fortløpende tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider.

Stor oppslutning om fastpris-tildeling

Fristen for å søke om vekst til fastpris gikk ut 25. februar 2020. Foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet viser at det var god oppslutning blant oppdrettsselskapene. Til sammen er det mottatt søknader fra om lag 50 selskaper. Søkerne har betalt inn nærmere 800 millioner kroner for over 5000 tonn økt produksjon. Det er over 95 prosent av det som var tilgjengelig, og prisen per tonn var 156 000 kroner.

Kan heve kjøpet

Næringsaktørene ble i år, i påvente av regjeringens avklaring av oppfølging av havbruksskatteutvalgets forslag, gitt fleksibiliteten til å kunne heve kjøpet innen 19. juni. Den veksten som ikke blir kjøpt til fastpris, vil bli solgt på auksjon.

- Interessen vi har sett til nå viser en næring med stor fremtidstro og ambisjoner. Når vi nå har fastsatt en forskrift for auksjon av nye tillatelser vil det bli nye muligheter for vekst, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Fakta

Tildeling til fastpris

 • Foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet viser at det har kommet inn søknader knyttet til om lag 50 selskap om 1 prosent vekst. Søknadsfristen gikk ut 25. februar. Veksten er knyttet til tillatelser oppdrettsselskapene allerede har.
 • Det er innbetalt minst 788 millioner kroner i vederlag.
 • Totalt er det søkt om 5230 tonn økt tillatelseskapasitet. Anslått tilgjengelig kapasitet var 5472 tonn.
 • Næringsaktørene har anledning til å kunne heve kjøpet innen 19. juni.
 • Det innbetalte vederlaget er noe lavere enn produktet av prisen per tonn og omsøkt mengde vekst. Dette fordi vederlaget for vekst på såkalte utviklingstillatelser betaler vederlaget på et senere tidspunkt.

Auksjon av tillatelser

 • Auksjonen vil i hovedsak innrettes på samme måte som i 2018:
 • Tildelingen vil som i 2018 skje gjennom en klokkeauksjon. Dette er en åpen, simultan auksjon, hvor priser og vinnere i hvert produksjonsområde fastsettes over flere budrunder.
 • Det gis mulighet for å oppgi avslutningsbud ("exit bids"), som gir budgiverne fleksibilitet til å angi etterspørsel når prisene nærmer seg metningspunktet. Dette er nytt fra auksjonen i 2018 og reduserer bl.a. risikoen for at deler av den tilgjengelige kapasiteten ikke blir tildelt.
 • Auksjonsformatet er fremdeles en forholdsvis enkel auksjonsinnretning, både i teknisk og strategisk forstand. Dette kan særlig være viktig for aktører med færre ressurser til å forberede seg til auksjonen. 
 • Auksjonsformen legger til rette for at aktører med ulike preferanser enkelt kan by i tråd med sin verdsettelse.
 • Nærings- og fiskeridepartementet vil fastsette detaljerte regler for auksjonen i god tid før auksjonen starter. Disse vil bli publisert på Fiskeridirektoratets nettsider.