Historisk arkiv

Nytt utvalg skal gi råd om utviklingen av norske reisemål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

I dag ble det oppnevnt et utvalg som skal gi råd om reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner. Utvalget skal vurdere handlingsrommet for lokal reiselivsutvikling og peke på nye løsninger og muligheter for å bygge fremtidens reisemål.

– Gjenoppbyggingen av norsk reiseliv etter pandemien krever attraktive og bærekraftige reisemål. Vi må utvikle reisemål som skaper jobber og næringsmuligheter, og samtidig tar vare på behovene til fastboende og miljøets tålegrenser, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Utvalget skal blant annet vurdere om reisemålene har nødvendig handlingsrom til å håndtere lokale utfordringer og utnytte potensielle muligheter knyttet til reiseliv. Dette kan for eksempel gjelde i forbindelse med cruisetrafikk og finansiering av fellesgoder.

– Flere av temaene i mandatet berører flere fagområder og interesser, og vil kreve grundige vurderinger. Utvalget består derfor av medlemmer med bred og variert bakgrunn, med solid kompetanse innenfor blant annet reiselivsfag, naturforvaltning, økonomi og jus, sier næringsminister Iselin Nybø. 

Utvalget skal levere sin innstilling høsten 2022.

Utvalgets sammensetning

Navn

Tittel

Bosted

Trine Skei Grande (leder)

Stortingsrepresentant

Oslo

Gro Svarstad

Daglig leder

Trysil

Kari Aina Eik

Generalsekretær

Ålesund

Kirsten Indgjerd Værdal

Direktør

Inderøy

Ann Heidi Hansen

Prosjektleder

Bodø

Trond Øverås

Adm. direktør

Tromsø

Marit Vorkinn

Seniorrådgiver

Øyer

Preben Falck

Daglig leder

Stavanger

Richard Grov

Hotelldirektør

Loen

Rolf Røtnes

Fagdirektør

Nordre Follo

Truls Eric Johan Engström

Førsteamanuensis

Stavanger