Historisk arkiv

Regjeringen ønsker norsk deltakelse i InvestEU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen ønsker at Norge skal delta i InvestEU i perioden 2021 til 2027. Programmet vil gi norsk næringsliv tilgang til lån, garantier og egenkapital fra blant andre Den europeiske investeringsbanken og Det europeiske investeringsfondet.

– InvestEU kan gi viktig tilgang til en rekke virkemidler i en størrelsesorden vi ikke tilbyr her hjemme. Det er en sentral del av innsatsen for Europas grønne giv, styrkingen av kapitalmarkedet i tidlige faser og utvikling av industrien i Europa. Dette er viktig når vi skal skape de nye grønne arbeidsplassene, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

EUs ambisjon er å utløse offentlige og private investeringer for 372 milliarder euro. Programmet står helt sentralt i EUs møte med det grønne skiftet, helse, digitalisering og sikring av sentrale verdikjeder i Europa. Regjeringen legger opp til en delvis deltakelse i programmet. Dette vil besluttes nærmere i statsbudsjettet for 2022.

Erstatter 13 tidligere programmer

InvestEU avløser låne-, garanti- og egenkapitalvirkemidler fra 13 tidligere program og vil bidra til å supplere virkemidler fra de andre programmene regjeringen foreslår deltakelse i.

– Programsamarbeidet i EU gir Norge tilgang til viktig forskning, infrastruktur og teknologi som vi vanskelig kan utvikle alene. InvestEU er hovedvirkemiddelet for å skape næringsutvikling og nye jobber fra denne innsatsen også i Norge, sier Nybø

I tillegg er virkemidler fra InvestEU relevant for både nasjonale satsinger og satsinger på europeisk nivå hvor Norge deltar, som europeiske satsinger for innovasjons- og industrisamarbeid (IPCEI), og Innovasjonsfondet knyttet til EUs klimakvotesystem.

Les også: Norsk deltakelse i EUs programmer 2021-2027

EØS-avtalen sikrer Norges mulighet til å delta i virkemidlene under InvestEU, på like vilkår som medlemsstatene. Den endelige utformingen av virkemidlene og dermed også hvilke økonomiske forpliktelser en norsk deltakelse vil innebære, er ikke endelig klar fra EUs side. Det er ventet at dette vil bli avklart sommeren 2021 med implementering av virkemidlene fra slutten av 2021 eller tidlig i 2022.

Nærings- og fiskeridepartementet vil utrede hvilke virkemidler Norge bør ta del i og legge dette frem for Stortinget i statsbudsjettet for 2022.