Historisk arkiv

Unntak fra forbud om å sette PD-syk fisk i slaktemerd forlenges ikke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Det kom fram i høringen at de aller fleste aktører har tilpasset seg kravet i forskriften, og derfor ikke har behov for en slik forlengelse.

- Jeg ser det ikke som hensiktsmessig å forlenge et unntak når de aller fleste selskap melder om at de ikke har behov for unntaket lenger, sier fiskeri og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Departementet har hatt på høring et forslag om å forlenge unntak fra forbud om å sette fisk med pankreassykdom (PD) i slaktemerd grunnet mangel på brønnbåtkapasitet i PD-forskriften, med 6 måneder. Forbudet om å sette fisk med mistanke om eller påvist PD i åpne slaktemerder skal hindre smittespredning, og en forlengelse kan derfor medføre økt smitterisiko. Unntaket knyttet opp mot manglende kapasitet på lukket transport og slakting ble tatt inn da kapasiteten på brønnbåter var mye dårligere enn den er i dag.

Selskapene har fått god tid til å tilpasse seg kravet i forskriften. Kravet har vært kjent siden PD-forskriften ble fastsatt i 2017, og unntaket som ble tatt inn sommeren 2019 skulle bare gjelde ut 2020. Tilbakemeldingen i høringen var at de fleste aktører har tilpasset seg kravet i regelverket og at brønnbåtkapasiteten har økt betraktelig. Det er i tillegg planlagt ytterligere økning i kapasiteten i løpet av kort tid.