Historisk arkiv

Lansering av eksporthandlingsplanen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

                                                                                   *Sjekkes mot fremføring

Norges velstand bygger på internasjonal handel med varer og tjenester.

For å kunne kjøpe det vi ønsker oss, er vi avhengig av at andre vil kjøpe våre varer og tjenester.

Uten eksport, ingen velferd.

Da må norske bedrifter være konkurransedyktige og hele tiden omstille seg.

*

Koronapandemien har gitt verdenshandelen en solid knekk. 

Eksporten har falt det siste halvåret.

Særlig mange reiselivsbedrifter og rederier med skip i utenriksfart, er hardt rammet.

Proteksjonistiske tiltak fra enkelte land kan forsterke de økonomiske konsekvensene av pandemien.

Likevel ser vi at mange norske eksportører satser, eller står klare til å satse på verdensmarkedet.

De skal få mer hjelp til å komme i gang, og til å gripe nye muligheter som dukker opp i kjølvannet av krisen.

*

I dag legger regjeringen fram en handlingsplan for å fremme norsk eksport.

For det første skal vi etablere en helt ny modell for arbeidet med å fremme norsk eksport.

Den nye modellen, med arbeidstittelen Business Norway, skal etableres i samarbeid med næringslivet.

For det andre vil vi bruke 75 millioner kroner mer i 2021 til å fremme eksport.

For det tredje vil vi bruke klynger og nettverk bedre for å fremme eksporten. 

Vi styrker derfor klyngeprogrammene med 20 millioner kroner.

For det fjerde styrker vi arbeidet med å fremme eksport av kultur med 5 millioner kroner.

Til sammen foreslår vi 100 millioner kroner til tiltak i eksporthandlingsplanen.

*

I dag er myndighetenes arbeid for å fremme eksport for lite strategisk, og for langt unna næringslivet. 

Det er uheldig.

Det er næringslivet som kjenner det internasjonale markedet som høster gevinstene, men som også tar risikoen. 

Skal vi øke eksporten, må offentlige og private aktører samles om strategiske eksportsatsinger.

 

Det er bedriftene som har kunnskap, idéer og fingerspiss-følelse når det gjelder å utnytte muligheter i internasjonale markeder.

Det har ikke myndighetene. 

Men myndighetene kan bidra til å senke barrierer i det internasjonale markedet, for eksempel gjennom gode handelsavtaler, eksportrådgivning og bedre finansieringsmuligheter. 

*

Myndighetene kan ikke vedta hvilke bedrifter som skal lykkes.

Det har vært prøvd før, og det gikk dårlig.

Et forsterket statlig eierskap, som opposisjonen har tatt til orde for, er ingen god oppskrift på å fremme verdiskapende eksport.

Det er som å tro at politikere kan vedta økte eksportinntekter i statsbudsjettet.

Men vi kan legge til rette for at konkurransedyktige norske bedrifter og næringer skal kunne gripe muligheter der de selv er villige til å satse.

Vi har spurt næringslivet hva de trenger for å lykkes i internasjonale markeder.

Vi har fått mange og verdifulle innspill, som vi har brukt når vi har laget planen.

*

Vi inviterer nå næringslivet til et tettere samarbeid om eksportfremme, og jeg ser frem til å følge opp handlingsplanen i samarbeid med bedriftene.

Ingenting er hyggeligere enn å sende ut en slik invitasjon fra lokalene til den tradisjonsrike bedriften Nordox, som eksporterer kobberoksid til mer enn 50 land.

***