Historisk arkiv

Prekvalifisering av Svenska Petroleum Exploration AS som operatør på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Svenska Petroleum Exploration AS har blitt prekvalifisert som operatør på norsk kontinentalsokkel.

For å få nye kompetente aktører inn på sokkelen har norske myndigheter opprettet et system for prekvalifisering av både rettighetshavere og operatører. Hensikten er å gi selskapene et tilbud om evaluering av egnethet for deltakelse på norsk kontinentalsokkel, før selskapene bruker ressurser på å vurdere konkrete forretningsmuligheter.

For mer informasjon om prekvalifiseringssystemet, samt oppdatert oversikt over operatører og andre rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, gå inn på Oljedirektoratets nettsider.

For mer informasjon om selskapet, se http://www.spe.se/