Historisk arkiv

Åpnet forskningssenter for arktisk petroleumsvirksomhet i Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet tirsdag det nye forsknings- og kompetansesenteret for petroleumsvirksomhet i Arktis (ARCEx). Senteret er tilknyttet Universitetet i Tromsø og blir finansiert av Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet gjennom Norges forskningsråd.

- Vi må sørge for at den beste teknologien som er tilgjengelig blir brukt. Teknologi og arbeidsrutiner må videreutvikles, slik at konsekvenser og risiko knyttet til petroleumsvirksomhet i nordlige områder minimeres. På denne måten sikrer vi en bærekraftig utnyttelse av ressursene. Stikkord er samarbeid, kunnskap, kreativitet og nyskaping. Her vil ARCEx spille en viktig rolle, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Senteret skal bygge opp et forskningsmiljø av høy kvalitet som er relevant for oljenæringen i nord og i arktiske strøk. Forskningen skal foregå i samarbeid med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet. Forskningsrådet vil stå for den faglige oppfølgingen av det nye senteret.

Senteret er en oppfølging av Petroleumsmeldingen, Meld. St. 28 (2010-2011), hvor Olje- og energidepartementet varslet at grunnlaget for et slikt senter ville bli vurdert. Tilrettelegging av forsvarlig utnyttelse av petroleumsressursene i nord er også et satsingsområde i Nordområdemeldingen (Meld. St. 7 (2011-2012).

Les statsrådens tale her.

 


Fra åpningen av det nye forskningssenteret ved Universitetet i Tromsø. (HSI/OED)