Historisk arkiv

Besøkte leverandørindustrien på Kongsberg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte tirsdag leverandørbedriftene Kongsberg Gruppen og FMC Technologies på Kongsberg. Bedriftene er to av de største leverandørene i Norge til petroleumsvirksomheten.

- Leverandørindustrien i hele landet er preget av innovasjon, høy kompetanse og teknologiutvikling. Målt i omsetning er denne industrien Norges viktigste næring etter produksjonen av olje og gass. Samtidig er dette en internasjonalt konkurransedyktig industri, og omsetningen internasjonalt er nesten like stor som her hjemme. Denne suksesshistorien fortjener mer oppmerksomhet, sier olje- og energiminister Tord Lien

Leverandørindustrien i Norge sysselsetter omkring 125.000 mennesker fordelt på alle landets fylker i følge tall fra Rystad Energy. I 2012 omsatte den for hele 461 milliarder kroner. 186 millarder kroner, om lag 40 prosent var internasjonal omsetning. Foruten norsk sokkel er de viktigste markedene Sør-Korea, Storbritannia og Brasil.

- Det som skjer på Kongsberg er et eksempel på hvordan nye ideer starter og utvikles i eksisterende industri. Fra sølvgruver og våpen til også å omfatte dagens petroleumsrettede virksomhet. Kongsberg Gruppen, FMC og andre leverandørselskaper skaper gjennom sin virksomhet en kunnskapsbasis som hele samfunnet kan dra nytte av, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Under besøket på Kongsberg deltok også statsråden på en omvisning på produksjonslokalet Arsenalet sammen med statsminister Erna Solberg og NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Her produseres blant annet komposittdeler til F35-jagerflyet.

Olje- og energiminister Tord Lien prøver simulatoren hos Kongsberg Gruppen (foto: HSI / OED).

(foto: HSI / OED)