Historisk arkiv

Fakta 2015 Energi- og vannressurser i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Fakta 2015 om energi og vannressurser i Norge er nå klart. Heftet, som gis ut av Olje- og energidepartementet, gir en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge.

Det presenterer også rammeverket som regulerer energiforsyningen og de viktigste lovene som setter rammene for forvaltningen.

Fakta 2015 gir samtidig en oversikt over de viktigste aktørene i det norske kraftmarkedet, og innsatsen innen forskning, teknologi- og kompetanseutvikling.

Fakta 2015 - Energi- og vannressurser i Norge

Offentlige institusjoner kan bestille eksemplarer fra http://publikasjoner.dep.no/default.aspx

ISSN:0809-9464
Publikasjonskode: Y-0102/9B