Historisk arkiv

Fakta om fornybar energi: Faktaheftet er digitalisert og er nå tilgjengelig på vår nye nettside www.energifaktanorge.no

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Artikler og fakta er illustrert med grafikk, figurer og kart.

All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles på e-post og i sosiale medier.

www.energifaktanorge.no er et faktabasert nettsted i regi av Olje- og energidepartementet. Her kan du lese om vannkraftens betydning for Norge, klikke på de ulike delene av energisystemet og lett få tilgang på fakta, figurer, grafikk og tallgrunnlaget som beskriver energifeltet.Dette vil kunne være et nyttig presentasjonsverktøy for alle som jobber i energibransjen, utdanningsinstitusjoner, offentlige etater og virksomheter som samarbeider med energisektoren.

Nettsiden gir en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge. Her presenteres også rammeverket som regulerer energiforsyningen og de viktigste lovene som setter rammene for forvaltningen.

Energifakta Norge gir samtidig en oversikt over de viktigste aktørene i det norske kraftmarkedet, og innsatsen innen forskning, teknologi- og kompetanseutvikling.

Les mer om den fornybare energien vår på http://www.energifaktanorge.no