Historisk arkiv

Konsesjonskraftprisen for 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Konsesjonskraftprisen for 2017 er fastsatt til 11,48 øre per kilowattime (kWh). Dette er en liten økning fra prisen for 2016, som er 11,42 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2017.

Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og flere fylkeskommuner. Konsesjonskraftprisen beregnes på bakgrunn av kostnadene i et representativt utvalg av kraftverk.

Konsesjonskraften skal sikre utbyggingskommunene kraft til alminnelig forsyning, og til en rimelig pris. Den økonomiske betydningen av konsesjonskraftavståelsen tilsvarer differansen mellom prisen på kraft i markedet og prisen på konsesjonskraft tillagt innmatingsavgift. De totale konsesjonskraftforpliktelsene utgjør om lag 8,7 terawattimer (TWh) per år.

Et stort antall distriktskommuner og flere fylkeskommuner nyter godt av konsesjonskraftordningen. Systemprisen hittil i år har i gjennomsnitt vært rundt 25 øre/kWh, som er godt over årets konsesjonskraftpris på 11,42 øre/kWh. Kvartalsprisene for leveranser i 2017 ligger nå i gjennomsnitt i størrelsesorden 26 øre/kWh, basert på markedsinformasjon fra Nasdaq Oslo. Med en konsesjonskraftpris på 11,48 øre/kWh, vil ordningen medføre vesentlige inntekter til kraftutbyggingskommunene og flere fylkeskommuner neste år.