Historisk arkiv

Lien besøkte Yaras CO2-fangst-prosjekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte tirsdag 29. mars Yaras anlegg på Herøya. Formålet var å lære mer om Yaras CO2-fangstprosjekt på ammoniakkanlegget.

- CO2-handtering er helt nødvendig hvis vi skal klare å få ned verdens utslipp. Derfor er det en viktig del av regjeringens klimastrategi, sier Tord Lien.

Regjeringen har en ambisjon om å realisere minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering innen 2020. Olje- og energidepartementet har i samarbeid med Gassnova og Gassco igangsatt mulighetsstudier av fangst, transport og lagring av CO2 i Norge. Yara er sammen med Norcem i Brevik og energigjenvinningsetaten i Oslo med i mulighetsstudiene av fangst.

- Det er veldig bra at industriaktører som Yara viser stor interesse for CO2-handtering. Når vi har fått resultatene fra mulighetsstudien vil regjeringen ta en beslutning om rammer og vilkår videre for CO2- håndteringsprosjektet i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2017.

(Administrerende direktør i Gassnova, Trude Sundset, Per Knudsen fra Yara og olje- og energiminister Tord Lien. Foto: MSC/OED)