Historisk arkiv

USA tar over ledelsen av nettverk for CO2-fangst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien møtte onsdag den amerikanske energiministeren Ernest J. Moniz. I forbindelse med møtet markerte de to ministrene at USA tar over ansvaret for administrasjonen av det globale nettverket for testanlegg for CO2-fangst.

Samarbeidet om testanlegg er blant tiltakene Norge prioriterer i arbeidet med å utvikle teknologi for CO2-håndtering.

Både FNs klimapanel og det internasjonale energibyrået IEA fremhever CO2-håndtering som et nødvendig klimatiltak. For å nå målet om bred utbredelse av denne teknologien globalt må kostnadene for å ta teknologien i bruk ned. Sammen med en kraftfull satsing på forskning, utvikling og demonstrasjon, er internasjonalt samarbeid en sentral del av regjeringens strategi for CO2-håndtering.

-          Det handler om å utvikle mer kostnadseffektive løsninger for CO2-fangst. Vi har svært mye å tjene på å dele erfaringer i stedet for å skulle gjøre alt på egen hånd. Testsenternettverket passer perfekt med denne tankegangen og vårt eget teknologisenter TCM på Mongstad. Senteret fortjener en stor takk for innsatsen som gjøres der, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Testsenternettverket ble formalisert i forbindelse med ministermøtet i Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) i Washington D.C. i 2013. Nettverket har i dag fem medlemmer: Teknologisenteret på Mongstad (TCM - Norge), National Carbon Capture Center (NCCC – USA), Uniper (tidligere E.ON - Tyskland), SaskPower (Canada), PACT (Storbritannia), SINTEF Materialer og kjemi (Norge) og CO2CRC (Australia). Nettverket er åpent for flere deltakere.

Partnerne ble enige om at Norge gjennom testsenteret på Mongstad skulle ha ansvaret for den daglige driften og administrasjonen av initiativet de første par årene, og at USA så skulle ta over. Nettverket har vært et viktig møtested for erfaringsutveksling mellom medlemmene rundt drift og instrumentering, med særlig vekt på miljømessige problemstillinger ved bruk av CO2-fangst. Det har også bidratt til samarbeidsavtaler mellom medlemmene.

Les mer om samarbeidet på nettsidene til Teknologisenteret på Mongstad.

  Den amerikanske energiministeren Ernest J. Moniz og olje- og energiminister Tord Lien.