Historisk arkiv

Snøhvit og Melkøya - levende bevis på verdiskapingen i Barentshavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Søviknes besøkte søndag gassterminalen på Melkøya i Hammerfest. Terminalen håndterer naturgassen som kommer i land fra Snøhvit-feltet.

- Snøhvit-feltet er et levende bevis på verdiskapingen som allerede skjer i Barentshavet. Det gjør meg optimistisk med tanke på de store mulighetene dette havområdet rommer for framtidig lønnsom petroleumsvirksomhet, sier olje og energiminister Terje Søviknes.

Anlegget på Melkøya åpnet i 2007. Her behandles gassen som kommer i rør fra Snøhvit. og kjøles ned til flytende naturgass (Liquid Natural Gas). Co2 skilt ut fra gassen sendes tilbake til Snøhvit og pumpes ned i havgrunnen.

Snøhvitfeltet var den første utbyggingen i Barentshavet og den første større utbyggingen på norsk sokkel uten installasjoner på havoverflaten. Det er ventet å produsere i rundt 30 år til. Da vil feltet ha bidratt med 150-200 milliarder kroner i netto inntekter til statskassen.

- Snøhvit viser at det er mulig å drive lønnsomt og forsvarlig i Barentshavet som på andre deler av sokkelen. Verdiskapingen Snøhvit og Melkøya bidrar med gir inntekter som kommer hele fellesskapet til gode, som veier, skoler og sykehus. Det ser vi synlige bevis på hver dag, ikke minst her i Hammerfest. Aktivitet på havet skaper aktivitet på land, understreker Søviknes.

I dag deltar Terje Søviknes på åpningen av en studentkonferanse i Hammerfest. Han besøker også Polarbase, der selskapet BNGs åpner et nytt bunkringsanlegg for LNG-skip. Senere på dagen besøker han riggen Songa Enabler på Snøhvitfeltet, før han står for den uoffisielle åpningen av Barentshavkonferansen på kvelden.

 

Terje Søviknes med produksjonsdirektør Unni Fjær 
(t.v.) og Alis Tefre (asset owner, Snøhvit).

Olje- og energiminister Terje Søviknes med Ragnhild Rønning, kommunikasjonsleder for Drift Nord.

Fra omvisningen på anlegget.