Historisk arkiv

Søviknes mottok utbyggingsplanen for Snorre Expansion Project

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Søviknes fikk i dag overrakt endret plan for utbygging og drift (endret PUD) for videreutviklingen av Snorre-feltet. Overrekkelsen fant sted hos Statoil i Stavanger.

- Dette blir den syvende utbyggingsplanen jeg mottar i desember. Dette representerer en fantastisk avslutning på rekken av planer som er blitt levert inn til departementet i år. Vi har med dette mottatt hele ti utbyggingsplaner i 2017, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Snorre Expansion Project (SEP) er en omfattende havbunnsutbygging, og det største tiltaket for økt utvinning på eksisterende felt på norsk sokkel i dag. Utbyggingsløsningen består av seks havbunnsrammer som kobles opp til Snorre A-plattformen. SEP forventes å øke produksjonen på Snorre-feltet med litt i underkant av 200 millioner fat oljeekvivalenter. Til sammen vil Statoil og de øvrige rettighetshaverne investere i overkant av 19 mrd. kroner i prosjektet. Nasjonale sysselsetningsvirkninger fra utbyggingen er beregnet til om lag 23 000 årsverk i prosjektfasen.

 - Rettighetshaverne på Snorrefeltet har i lang tid jobbet med å utvikle et bærekraftig konsept for å øke utvinningen på feltet. Etter en formidabel jobb fra rettighetshaverne og leverandørindustrien med å optimalisere utbyggingsløsningen og kutte kostnader, legges det i dag frem et robust konsept som vil bidra til fellesskapet i lang tid fremover. Dette er en investering i 25 nye år med petroleumsproduksjon på Snorre, sier olje- og energiminister Søviknes.

 - Dette betyr samtidig store muligheter for oppdrag til norske leverandørbedrifter og bidrar til å sikre betydelig aktivitet og lønnsomme arbeidsplasser i mange år fremover, fortsetter Søviknes.

Søviknes mottar PUD for Snorre Expansion.
Olje- og energiminister Terje Søviknes sammen med Margareth Øvrum fra Statoil under overrekkelsen av plan for utbygging og drift (PUD) for Snorre Expansion Project. Foto: HMN/OED

Snorrefeltet startet produksjonen av olje og gass i 1992 og er en av gigantene på norsk sokkel. Feltet er bygget ut med to plattformer, Snorre A og Snorre B. SEP gjør det mulig å utvinne en større del av de kommersielt utvinnbare reservene i Snorre-feltet og øker utvinningsgraden i feltet som helhet. Produksjonen vil skje fra de deler av feltet der eksisterende innretninger ikke kommer tilstrekkelig til. På den måten optimaliseres dreneringsstrategien og utvinningsgraden i feltet.

Det store antallet planer for utbygginger som er levert til departementet i løpet av året viser at det er stor interesse fra selskapene for videre aktivitet på norsk sokkel, også i form av betydelige investeringer i de mer modne områdene.

Bakgrunn

Snorre er et oljefelt som ligger i utvinningstillatelsene 057 og 089 i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen. Havdybde er 300-380 meter. Partnerne på Snorre er Statoil Petroleum AS (operatør, 33,28 pst.), Petoro AS (30 pst.), ExxonMobil E&P Norway AS (17,45 pst), Idemitsu Petroleum Norge AS (9,6 pst.), DEA Norge AS (8,57 pst.) og Point Resources AS (1,1 pst.).