Historisk arkiv

Søviknes mottok ungdomspanelets råd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets ungdomspanel overleverte tirsdag sin rapport om hvordan fakta om olje- og gassnæringen best kan formidles til unge. Overrekkelsen fant sted på BI i Nydalen.

- Jeg er imponert over disse ungdommene og rapporten de i dag legger frem. Hele bransjen har godt av å få inn innspill fra de yngre, spesielt når det gjelder hvordan vi skal nå frem til alle aldersgrupper med våre budskap, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

ID 2568104

F.v Safina de Klerk, Tora H. Kildehaug, BI rektor Inge Jan Henjesand, statsråd Søviknes, Martin V. Jonsterhaug.

Panelet, som består av åtte engasjerte norske unge mellom 16 og 24 år, ble nedsatt 16. mai i år. Etter tre intensive måneder har panelet nå sluttført sitt arbeid. Tirsdag ble rapporten med 13 ulike forslag overlevert olje- og energiminister Terje Søviknes på BI i Nydalen i Oslo. 

-  Gjennom 50 år har Norge skapt store verdier basert på trygg og ren bruk av olje- og gassressursene på norsk sokkel der vi har tatt hensyn til natur og miljø. Til tross for dette utfordres omdømmet til olje- og gassindustrien, spesielt hos de unge. Dette håper jeg nå at vi nå får noen gode råd om hvordan vi kan endre, avslutter Søviknes.

Deltakerne i ungdomspanelet var:  Tora Hodneland Kildehaug, Max Gouchan, Ingrid Aarseth Johannessen, Børge Josefsen, Safina de Klerk, Else Foyn- Bruun, Martin Virkesdal Jonsterhaug og Fredrik Morracchioli Lura.

Lenke til ungdomspanelets rapport