Historisk arkiv

Ny rapport om fornybarnæringen i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har Menon i samarbeid med DNV GL utarbeidet rapporten "Fornybarnæringen i Norge". Rapporten er en kvantitativ og systematisk innsamling og analyse av informasjon om sysselsettingen og omsetning i den norskbasert fornybarnæringen, samt kartlegging av internasjonal omsetning og analyse av pågående trender i næringen.

Totalt sysselsatte i fornybarnæringen var i overkant av 26 000 personer i 2016. Litt over 6 000 av disse jobber innenfor produksjon av kraft og varme. Fornybarnæringens aktivitet er spredt over hele landet. Fornybarnæringen omsatte i 2016 for rundt 23 milliarder kroner, medregnet eksport. Omsetning fra salg av kraft og varme er ikke inkludert i dette tallet.

- Fornybarsektoren i Norge er viktig både som næring og infrastruktur, med mange sysselsatte over hele landet. Menon-rapporten dokumenterer at det har vært en økning både i antall sysselsatte og omsetning de seneste årene. Dette er viktig for nasjonal og lokal verdiskaping, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Fornybarnæringen eksporterte for litt over seks milliarder kroner i 2016. I tillegg kom en utenlandsomsetning (salg av varer og tjenester fra norskeide selskaper registret i utlandet) på 7,9 milliarder kroner.

- I en tid med sterk global vekst i investeringene i fornybar energi gir internasjonalisering av næringen nye vekstmuligheter. Regjeringen har derfor lagt til rette for styrking av internasjonaliseringsarbeidet gjennom å øke det statlige bidraget til Norwegian Energy Partners (NORWEP). Økt satsing de senere årene på forskning innen fornybar har også bidratt til å øke konkurransekraften til næringen, sier olje- og energiminister Søviknes.

Les rapporten her (pdf).