Historisk arkiv

Konsesjon for overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Glommens og Laagens Brukseierforening har i statsråd i dag fått tillatelse til å overføre Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen i tråd med NVEs innstilling.

Osensjøen er et reguleringsmagasin i Trysil og Åmot kommuner. Konsesjon til regulering av Osensjøen ble fornyet i 1999 med reguleringshøyde på 6,6 meter og utnyttes for kraftproduksjon i Osa kraftverk, i tillegg til kraftverkene Løpet, Strandfossen, Skjefstadfoss og Braskereidfoss nedstrøms i Rena og Glomma.

Overføringen av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen gir økt regulerbar kraftproduksjon. Overføringene vil gi til sammen ca. 18 GWh/år ny regulerbar kraft i Osa kraftverk og kraftverkene nedstrøms Rena og Glomma, og utnytter eksisterende reguleringer bedre.

Ulempene er moderate, og lar seg dels avbøte med slipp av minstevannføring. Det er fastsatt vilkår som gir tilstrekkelig minstevannføring forbi dam Håsjøen og inntaksdammen i Østre Æra.