Historisk arkiv

Ny utbygging ved Grieg-feltet i Nordsjøen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag mottok Olje- og energidepartementet Lundins planer for utbyggingen av et nytt felt i Nordsjøen.

Utbyggerne har foreslått Solveig som navn på feltet (tidligere Luno II).

Lundin, som er operatør for feltet, overleverte utbyggingsplanene på vegne av rettighetshaverne i Solveig. Investeringene er beregnet til 6,4 milliarder kroner, og utbyggingen består av en undervannsutbygging tilknyttet Edvard Grieg-plattformen.

- Jeg er svært glad for at selskapene ønsker å bygge ut Solveig-feltet. Denne utbyggingen er viktig for å opprettholde produksjonen og øke verdiskapingen i området rundt Grieg-feltet. Solveig-feltet vil bidra med store verdier til fellesskapet gjennom å utnytte allerede etablert infrastruktur, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP). 

Solveig-feltet er planlagt bygget ut som et undervannsanlegg knyttet opp til Edvard Grieg-plattformen. Feltet består av tre produksjonsenheter og to vanninjektorer. Utvinnbare reserver er anslått til om lag 57 millioner fat oljeekvivalenter. Planlagt produksjonsstart er i 2021.

Totale investeringer i utbyggingen er anslått til 6,4 milliarder kroner. Operatøren forventer et norsk innhold på over 60 pst. Det betyr 4000-5000 årsverk i utbyggingsfasen.

- Prosjektet understreker lønnsomheten og konkurransevnen til norsk sokkel. Nye utbygginger gir store muligheter til mer arbeid for vår konkurransedyktige leverandørindustri til glede for ansatte, deres bedrifter og lokalsamfunn og storsamfunnet, sier Freiberg. 

Rettighetshavergruppen i Solveig består av Lundin (65%), OMV (20%) og Wintershall (15%). Dette er samme eierfordeling som på Grieg-feltet.