Historisk arkiv

Seminar om mineraler på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag var omtrent 30 forskere, bransjefolk, industri og politikere til stede i Olje- og energidepartementet for å snakke om mulighetene for mineralvirksomhet på norsk sokkel.

Hvor finnes metalliske mineraler og hvor utvinnes de i dag? Hva brukes disse ressursene til? Hva er driverne for økt etterspørsel? Har vi nok ressurser på land? Hva fins av metalliske mineraler på norsk sokkel?

Dette var noen av spørsmålene man prøvde å finne svarene på under dagens seminar.

Ny lov

I februar vedtok Stortinget en ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen. Loven vil tre i kraft 1. juli i år. Den er i all hovedsak bygget på de samme prinsippene som gjelder for petroleumsvirksomheten.

Oljedirektoratet har fått i oppdrag å kartlegge potensialet for havbunnsmineraler på sokkelen, og er allerede godt i gang. Direktoratet gjennomførte sitt første tokt i egen regi i fjor sommer og planlegger et nytt tokt denne sommeren.

Forbereder åpning

Kartleggingen så langt har gitt positive resultater og det er gjort funn av både manganskorper og sulfidforekomster i dyphavsområdene i Norskehavet.

Departementet jobber nå med å forberede en åpningsprosess for deler av norsk sokkel for kommersiell og bærekraftig utvinning av havbunnsmineraler.