Historisk arkiv

Tor II – comeback for nedstengt felt i Nordsjøen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen mottok plan for utbygging og drift (PUD) av Tor II-prosjektet i Olje- og energidepartementet 1. juli 2019.

'
Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen mottok plan for utbygging og drift av Tor II-feltet i Nordsjøen fra ConocoPhillips sin regiondirektør for Norge og Afrika, Trond Erik Johansen (t.h) og driftsdirektør Jan-Arne Johansen (t.v) i Oslo 1. juli 2019. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Tor-feltet var i produksjon fra 1978 til 2015 da det ble nedstengt. Nå ønsker operatøren ConocoPhillips og de andre rettighetshaverne å utvikle feltet på nytt slik at en større del av ressursene i feltet kan unyttes sikkert og lønnsomt.

— Det er svært gledelig at et selskapene har funnet en sikker måte å hente ut mer verdier fra Tor-feltet. Tor II-prosjektet er et eksempel på at aktiv innsats og nye løsninger kan skape store verdier også fra felt som tidligere har vært produsert, sier statssekretær Rikard Gaarder Knutsen.  

Produksjonsstart i 2020

Tor II planlegges som en undervannsutbygging med to havbunnsrammer hvor produksjonen føres via en ny 14 km lang rørledning til Ekofisk-feltsenter for prosessering og videre transport.

De utvinnbare reservene er anslått til mellom 60 og 70 millioner fat oljeekvivalenter, primært olje. Totale investeringer er beregnet til om lag 6 milliarder kroner.

Produksjonsstart er ventet i 4. kvartal 2020. Den nye utbyggigen medfører at Tor-feltet samlet sett vil produsere i over 60 år.

— Tor II gir grunnlag for nye oppdrag for leverandørindustrien både i utbyggings- og driftsfasen. Jeg vil gi honnør til selskapene som står bak prosjektet og alle ansatte i næringen som hver dag står på og skaper store verdier til fellesskapet, sier Gaarder Knutsen.

'
. Foto: Illustrasjonsfoto/ConocoPhillips

Bakgrunn - om Tor II-feltet:

Tor-feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, nord-øst for Ekofisk. Rettighetshavergruppen består av ConocoPhillips Norge AS (30,66 pst.), Total E&P Norge (48,2 pst.), Vår Energi (10,82 pst.), Equinor (6,64 pst.) og Petoro (3,69 pst.).

Torfeltet ble påvist i 1970, og plan for utbygging og drift for feltet ble godkjent i 1973. Feltet ble utbygd med en kombinert brønnhole- og prosessinnretning koblet opp mot innretningene på Ekofisk-feltet. Produksjon startet opp i 1978. Det hadde vært produsert fra til sammen 16 produksjonsbrønner når produksjonen opphørte i 2015.

Tor II-utbyggingen består av nye brønner, undervannsanlegg som kobles opp mot en av plattformene på Ekofisk-feltet og nødvendige tilpasninger på denne mottaksplattformen. Prosessering og videre transport av produksjonen vil skje på den eksisterende plattformen på Ekofisk-feltet.