Historisk arkiv

Presentasjon av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet inviterer til en oppdatering om petroleumsaktiviteten på norsk sokkel. Møtet inngår som en del av Norges gjennomføring av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), som Norge deltar i. EITIs formål er å fremme åpen og ansvarlig forvaltning av olje-, gass- og mineralressurser.

  • Tid: 28. januar 2019
  • Møtested:  Auditoriet, Akersgata 59

Agenda:

12:00 – 12:15: Registrering/kaffe.

12:15 – 12:25: Innledning ved ... i Olje- og energidepartementet.

12:25 – 12:45:  Petroleumsaktiviteten – oppdateringer fra departementet v/ ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot i Olje- og energidepartementet.

12:45 – 13.30: Presentasjon av Sokkelåret 2019.
Oljedirektoratets årlige rapport, Sokkelåret 2019, oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene på norsk sokkel i året som har gått og viser prognoser for blant annet petroleumsproduksjon og investeringer de nærmeste årene v/ Torgeir Stordal, letedirektør i Oljedirektoratet.

13.30 – 14:45:  Norge og EITI v/ EITIs internasjonale sekretariat.

Påmelding:

Man kan melde seg på ved å sende e-post til Gro Anundskaas i Olje- og energidepartemetentet: Gro.Anundskaas@oed.dep.no.