Historisk arkiv

Ønsker ny vurdering av CO2-håndtering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag bedt Gassnova om å avlyse den pågående anbudskonkurransen om fullskala CO2 -håndtering (CCS) utover Mongstad. Etter at planleggingsarbeidet med Mongstad fullskala ble stanset er forutsetningene for Gassnovas utredningsarbeid endret. Regjeringen har behov for å se mulighetsstudiearbeidet i sammenheng med etablering av ny strategi for satsingen på CO2-håndtering.

Olje- og energidepartementet har i dag bedt Gassnova om å avlyse den pågående anbudskonkurransen om fullskala CO2 -håndtering (CCS) utover Mongstad. Etter at planleggingsarbeidet med Mongstad fullskala ble stanset er forutsetningene for Gassnovas utredningsarbeid endret. Regjeringen har behov for å se mulighetsstudiearbeidet i sammenheng med etablering av ny strategi for satsingen på CO2-håndtering.

Gjennom Meld. St. 9 (2010-2011) ble Gassnova bedt om å gjennomføre en utredning for å kartlegge og analysere mulighetsrommet for fullskala CO2-håndtering i Norge utover Mongstad (CCS mulighetsstudien). I den anledning har Gassnova gjennomført en anskaffelsesprosess for å gjennomføre såkalte mulighetsstudier og har tildelt kontrakter til tre prosjekter. Olje- og energiminister Tord Lien ber nå Gassnova avlyse anbudskonkurransen og ikke signere kontrakter.

- Å utvikle et godt prosjekt for fullskala CO2-håndtering har vist seg å være svært komplisert. I det videre arbeidet med CO2-håndtering må vi løfte blikket for å være sikre på at vi velger de riktige løsningene, framfor de raske, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Gassnovas arbeid med å utrede fullskala CO2-håndtering videreføres.  Gassnova blir nå bedt om å kartlegge hva utslippseiere i Norge mener må til for å realisere CO2-håndtering. Dette arbeidet vil også omfatte prosjektene som har vært en del av det tidligere utredningsarbeidet. Departementet ber Gassnova inkludere utslippskilder under 400 000 tonn CO2 per år i denne dialogen.