Historisk arkiv

Konsesjon til strømkabler til Tyskland og Storbritannia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett konsesjon til to nye utenlandsforbindelser for kraft, en til Tyskland og en til Storbritannia. Til sammen vil dette øke Norges kapasitet for kraftutveksling med utlandet med nesten 50 prosent. Statnett planlegger at kabelen til Tyskland skal settes i drift i 2018, mens kabelen til Storbritannia etter planen vil være ferdig i 2020.

Statnett eier begge forbindelsene på norsk side. Foretaket har et samarbeid med den tyske systemoperatøren TenneT og den tyske statseide banken Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) om det tyske prosjektet, Nord.Link. Statnett samarbeider med den britiske systemoperatøren National Grid om prosjektet til Storbritannia, North Sea Network (NSN).

-  Muligheten for kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia vil gi en bedre utnyttelse av kraftsystemene, og bidra til betydelig verdiskapning. Disse kablene er viktige for at vi skal lykkes med satsingen på økt produksjon av fornybar energi, sier olje- og energiminister Tord Lien. 

Begge forbindelsene er på 1400 megawatt (MW). Forbindelsen til Tyskland vil gå fra Tonstad i Vest-Agder til Wilster i Tyskland, mens forbindelsen til Storbritannia vil gå fra Kvilldal i Rogaland til Blyth i Storbritannia. Forbindelsen til Storbritannia vil være verdens lengste undersjøiske kabel av denne typen. Norge har i dag forbindelser til Nederland, Danmark, Sverige, Finland og Russland.

-  Kraftforbindelsene vil bidra til at norsk fornybar energi kan erstatte fossil energi i Europa og vil legge forholdene til rette for grønn verdiskaping i Norge, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Olje- og energidepartementet vurderer at de omsøkte forbindelsene vil bidra til verdiskaping, blant annet ved handelsinntekter på forbindelsen og ved at norsk kraftproduksjon øker sin verdi. Omleggingen til fornybar energi i Europa vil samspille godt med vårt kraftsystem med mye vannkraft. Departementet legger til grunn at nytten ved å etablere forbindelsene vil overstige kostnadene. Samlet vil de to kablene styrke det nordeuropeiske strømnettet, og bidra til mer effektive kraftmarkeder.

Lenker til vedtak:

-          Utenlandskonsesjon Tyskland

-          Utenlandskonsesjon UK

-          Anleggskonsesjon energiloven og havenergilova Tyskland

-          Anleggskonsesjon havenergilova UK