Historisk arkiv

160 millioner kroner til forskningssentre for miljøvennlig energi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Norges forskningsråd har tildelt 160 millioner kroner til etableringen av åtte nye forskningsentre for miljøvennlig energi (FME). Satsingen har en ramme på 1,3 milliarder kroner fordelt over åtte år. – De nye sentrene vil legge grunnlaget for å utvikle og ta i bruk ny teknologi for lavutslippssamfunnet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

(Olje- og energiminister Tord Lien offentliggjorde de nye FME-sentrene på Energiforskningskonferansen i Oslo i dag.)

Torsdag åpnet Tord Lien Norges Forskningsråds energikonferanse i Oslo. Her kunngjorde forskningsrådet tildelingen av 160 millioner kronertil etablering av åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).Hvert senter kan ha FME-status i inntil åtte år. Totalt satser regjeringen dermed nærmere 1,3 milliarder kroner på de nye sentrene. Inkludert midlene fra brukere, industripartnerne og forskningsinstitusjonene, gir dette forskningsinvesteringer på mer enn 2,5 milliarder kroner.

 - Dette er en god dag å være olje- og energiminister på. Forskningssentrene for miljøvennlig energi er spydspissene i satsingen på forskning, utvikling og innovasjon for fremtidens energisystem.FME-ordningen er en langsiktig satsing for å løse klima- og energiutfordringene. Samtidig skal sentrene bidra til innovasjon, næringsutvikling og lønnsomme arbeidsplasser, sier Tord Lien.

Forskningssentrene for miljøvennlig energi samler de beste norske forskningsmiljøene og næringslivet til felles og langsiktig samarbeid om sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet.

De åtte nye sentrene dekker områdene vannkraft, smarte kraftnett, energieffektiv industri, miljøvennlig transport, CO2-håndtering, solceller, biodrivstoff og nullutslippsområder i byene.

 - Forskning og teknologiutvikling er et av regjeringens hovedsatsingsområder. Derfor er jeg glad for at regjeringen sammen med samarbeidspartiene har fått styrket satsingen på forskning og teknologiutvikling i alle budsjetter så langt. Og jeg er særlig glad for at vi i statsbudsjettet for 2016 har styrket FME med 40 millioner kroner, sier Tord Lien.

De første FME-ene ble etablert i 2009 og avsluttes i løpet av de neste månedene. Det er Norges forskningsråd som forvalter ordningen.

Liste over nye tildelinger: 
 

Navn på senter

Område

Vertsinstitusjon

Norwegian Centre for Sustainable Bio-based   Fuels and Energy

Bioenergi

NMBU   (Ås)

Norwegian   CCS Research Centre - Industry-driven innovation for fast-track CCS   deployment

Karbonfangst og lagring
  (CCS)

SINTEF Energi (Trondheim)

ZEN   - The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities

Bygg/byområder

NTNU (Trondheim)

Mobility   Zero Emission Energy Systems

Transport

IFE (Kjeller)

CINELDI   - Centre for intelligent electricity distribution

Smarte   nett

SINTEF   Energi (Trondheim)

Centre   for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future

Energieffektivitet   i industrien

SINTEF Energi   (Trondheim)

Norwegian   Research Centre for Hydropower Technology

Vannkraft

NTNU   (Trondheim)

Research   Centre for Sustainable Solar Cell Technology

Solceller

IFE (Kjeller)

 

Les mer om FME-ene på Forskningsrådets nettsider.