Historisk arkiv

Åpnet tre kalenderluker på en dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Søviknes mottok i dag planer for utbygging og drift (PUD) for tre nye prosjekter på norsk sokkel: Ærfugl, Valhall Flanke Vest og Skogul. Alle feltene er operert av Aker BP.

- Det er en stor glede å motta tre PUD'er på én og samme dag. Aker BP og partnerne har, i samarbeid med leverandørindustrien, gjort en fremragende jobb med å få frem disse prosjektene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

 

Statsråd Søviknes, Jan Kåre Risbakk og Karl Johnny Hervik
Statsråd Søviknes, Jan Kåre Risbakk og Karl Johnny Hersvik

F.v Terje Søviknes, Jan Kåre Risbakk (Pgnig) og Karl Johnny Hersvik. (AkerBP).

Samlet er investeringene i de tre prosjektene anslått til om lag 15,5 milliarder kroner. Totale utvinnbare ressurser er 345 millioner fat oljeekvivalenter. Ifølge operatørens beregninger vil prosjektene representere 52 milliarder i skatteinntekter for landet, og føre til betydelig aktivitet og mange lønnsomme arbeidsplasser i næringen.

Felles for alle tre prosjektene er at de er basert på utnyttelse av eksisterende infrastruktur: Ærfugl til Skarv, Valhall Flanke Vest til Valhall og Skogul til Alvheim. Dette vil bidra til økt lønnsomhet og levetid for vertsfeltene.

- Med disse tre PUD'ene har jeg til nå i år mottatt syv utbyggingsplaner med en samlet investeringsramme på i overkant av 85 milliarder kroner. Dette er formidabelt. Jeg forventer i tillegg å motta ytterligere tre PUD'er før vi tar juleferie. Dette viser den gode jobben som alle dere i næringen gjør med å effektivisere, redusere kostnader og frembringe nye lønnsomme utbyggingsprosjekter, fortsetter Søviknes.

Fakta om Ærfugl:
- Ærfugl er et smalt, men nesten 60 km langt gass- og kondensatfelt i Norskehavet, og ligger i nærheten av Skarvfeltet, om lag 200 km vest for Sandnessjøen.
- Feltet bygges ut i to faser med 3+3 havbunnsrammer. Første fase blir knyttet opp til Skarv FPSO.
- Totale investeringer er anslått til 8,5 mrd kroner, hvorav 4,5 mrd. kroner i første fase.
- Totale utvinnbare ressurser er anslått til 275 millioner fat oljeekvivalenter.
- Forventet produksjonsstart er 4. kvartal 2020 med levetid på omtrent 15 år.
- Ærfugl ligger innenfor Skarv Unit, med rettighetshavere er Aker BP ASA (operatør, 23,835 pst.), Statoil Petroleum AS (36,165 pst.), DEA Norge AS (28,0825 pst.) og PGNiG Upstream Norway AS (11,9175 pst.).

Fakta om Valhall Flanke Vest:
- Olje- og gassfeltet Valhall består av en rekke innretninger, og ligger i sørlige del av Nordsjøen nær delelinjene med britisk og dansk sektor. Feltet ble oppdaget i 1975, og kom i produksjon i 1982.
- Valhall har vært gjenstand for flere videreutviklingsprosjekter tidligere. Valhall Flanke Vest representerer en ytterligere videreutvikling av feltet. Utbyggingsløsning er en ubemannet brønnhodeplattform som er koblet opp til Valhall feltsenter med seks brønner. Prosjektet er en videreføring av byggingen av flankeplattformer på Valhall.
- Forventede ressurser i Flanke Vest-prosjektet er estimert til om lag 60 mill. fat oljeekvivalenter. Det er i dag produsert over én mrd. fat olje fra Valhall-området, og det antas at det kan produseres ytterligere en mrd. fat basert på erfaringer fra tilsvarende felt.
- Oljen vil transporteres i rørledninger via Ekofisk til Teesside i Storbritannia, mens gassen er eksportert direkte inn i Gassled-systemet via Norpipe til Emden. Valhall Flanke Vest har planlagt produksjonsstart i 4. kvartal 2019.
- Investeringskostnadene for Valhall Flanke Vest er beregnet til om lag 5,5 mrd. kroner.
- AkerBP ASA er operatør for utbyggingen (35,95 pst.), med Hess Norge AS som den andre rettighetshaveren (64,05 pst.). AkerBP har kjøpt Hess Norge, og solgt en 10 pst. andel i Valhall- og Hodfeltene til Pandion Energy AS. Søknader om samtykke til disse transaksjonene ligger til behandling i Olje- og energidepartementet.

Fakta om Skogul:
- Oljefunnet Skogul (tidl. Storklakken) ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 12 km sør for Frigg (nedstengt) og 20 km nord for Heimdal
- Bygges ut som en undervannsinstallasjon med rørledning til Alvheim FPSO, via den eksisterende undervannsinstallasjonen Vilje Sør. Utbyggingen er planlagt med fremtidige tilkoblingsmuligheter for andre funn i området.
- Totale investeringer er anslått til om lag 1,5 mrd. kroner.
- Forventede utvinnbare ressurser er anslått til om lag 10 mill. fat oljeekvivalenter.
- Forventet produksjonsstart 1. kvartal 2020, med en antatt levetid på 10 år.
- Skogul ligger i utvinningstillatelse 460. Rettighetshavere er Aker BP ASA (operatør, 65 pst.) og PGNiG Upstream Norway AS (35 pst.).