Historisk arkiv

Høring om TFO 2018 – tildeling i forhåndsdefinerte områder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag startet årets konsesjonsrunde i de geologisk best kjente områdene på norsk sokkel - TFO 2018.

- Tildeling av nytt attraktivt leteareal er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk. TFO-ordningen er mer og mer sentral i den sammenheng. Jevnlig tilgang på leteareal er viktig for vår forvaltning av petroleumsformuen og forutsigbarheten for næringen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

TFO-runder og de nummererte rundene er de to likestilte konsesjonsrundene på norsk kontinentalsokkel. TFO–rundene gjennomføres årlig, og omfatter modent areal på norsk sokkel.

- Gjennom en solid utvidelse med 47 blokker i Norskehavet og 56 blokker i Barentshavet legger regjeringen med sitt forslag til rette for effektiv og tidsriktig utforskning og aktivitet framover. Jeg har stor tro på at oljeselskapene fortsatt vil se interessante muligheter i disse områdene og dermed bidra til sysselsetting, verdiskaping og velferd, fortsetter statsråd Terje Søviknes.

For å legge til rette for tidsriktig og effektiv leting, utvides TFO-området etter hvert som områder blir mer modne og viktigheten av skrittvis utforskning avtar. Den utvidelsen av TFO-arealet som foreslås omfatter områder som ligger nær planlagt og eksisterende infrastruktur og som er velkjente etter flere år med letevirksomhet.

I tråd med langvarig praksis ber departementet i høringsrunden kun om innspill knyttet til om hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at den relevante forvaltningsplan ble behandlet.

Lenke til høringsrunde TFO 2018