Historisk arkiv

Foreslår åpning av områder for havvind

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Før sommeren vil Olje- og energidepartementet sende på høring et forslag om å åpne området Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland for søknader om vindkraft til havs. I tillegg vil det bli bedt om innspill til området Sørlige Nordsjø II.

- Utsira Nord egner seg for flytende vindkraft, som er den teknologien det knytter seg mest forventning til. Jeg vil be om innspill på om vi også bør åpne området Sørlige Nordsjø II, som ligger nær territorialgrensen mot Danmark og derfor kan egne seg for tilknytning til energisystemet på kontinentet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

OED foreslår at man åpner disse områdene for vindkraft til havs.
OED foreslår at man åpner disse områdene for vindkraft til havs. Foto: OED

Regjeringen la frem en strategi for flytende vindkraft i statsbudsjettet for 2018. Målet er at norske bedrifter skal øke eksporten av varer og tjenester til denne spennende næringen.

- Vindkraft til havs byr på store muligheter for norske bedrifter. Norge kan bygge på unik erfaring fra olje- og gassnæringen, skipsfart, verftsindustri og fornybar energi. Kostnadene for vindkraft har falt mye, og det er sannsynlig at de vil falle ytterligere, sier Freiberg.

Som del av høringen vil OED også foreslå en forskrift til havenergiloven. Forskriften gir nærmere bestemmelser om konsesjonsprosessen.