Historisk arkiv

Mottok utbyggingsplan for Breidablikk-prosjektet i Nordsjøen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminster Tina Bru  mottok i dag utbyggingsplanen for det store Breidablikk-prosjektet i midtre del av Nordsjøen.

Prosjektet består av et omfattende undervannsanlegg som skal tilknyttes Granefeltet. Utbyggingen gir store ringvirkninger i leverandørindustrien og vil gi betydelige inntekter til fellesskapet i produksjonsperioden.

Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert av operatøren Equinor på vegne av rettighetshaverne. 

Breidablikk-feltet ligger i den midtre delen av Nordsjøen.
Breidablikk-feltet ligger i den midtre delen av Nordsjøen.

Breidablikk-utbyggingen omfatter utviklingen av strukturer nord for Granefeltet, rundt 185 km vest for Stavanger. Prosjektet består blant annet av fire havbunnsrammer og 23 oljeproduserende brønner. Breidablikk vil bli koblet opp mot Grane-feltet for prosessering og videre transport av olje. Prosjektet fases inn i en periode hvor Grane har fallende oljeproduksjon, og vil bidra til å opprettholde aktivitetsnivået på plattformen og derved opprettholde eksisterende sysselsetting og behov for leveranser.

- Dette er et stort og viktig prosjekt for landet. Breidablikk-utbyggingen vil både gi stor verdiskaping, skatteinntekter til fellesskapet og betydelige ringvirkninger for bedrifter og lokalsamfunn på fastlandet. Slike prosjekter gir oss som nasjon både i pose og sekk, sier olje- og energiminster Tina Bru.

Tina Bru mottar utbyggingsplanen digitalt fra Equinor.
Tina Bru mottar utbyggingsplanen digitalt fra Equinor. Foto: OED

De forventede utvinnbare reservene er beregnet til om lag 200 millioner fat olje oginvesteringene på om lag 18,6 milliarder kroner. Forventet oppstart for feltet er første halvår 2024. Havbunnsanlegget er forberedt for å kunne tilknytte senere installerte havbunnsrammer. Denne fleksibiliteten vil bidra til og forenkle en eventuelt videre utvikling av forekomster i området. 

-  Denne typen prosjekter bidrar til å utnytte allerede etablert infrastruktur og opprettholde produksjonen fra sokkelen, sier Bru.

Feltet har en produksjonshorisont på om lag 20 år og er den tredje utbyggingsplanen som har blitt levert til myndighetene så langt i år.

 Rettighetshavere er Equinor (operatør), Petoro, Vår Energi og ConocoPhilips Skandinavia.