Forsiden

Historisk arkiv

Vedtak i fem småkraftsaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i 5 småkraftsaker i fylkene Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag. Departementet har i flere av sakene lagt stor vekt på samiske interesser og naturmangfold, og har sett ulempene i sammenheng med lønnsomhetsvurderingene for tiltakene.

 

Kjerringåga kraftverk i Lurøy kommune i Nordland fylke

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Kjerringåga kraftverk. Kraftverket vil kunne bidra med en årlig produksjon på om lag 11,4 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vilkår vil ha begrensede konsekvenser for reindrift, naturmangfold og friluftsinteresser, og at fordelene ved tiltaket er større enn ulempene.  

 

Reinskardelva kraftverk i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Reinskardelva kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 5,1 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medført negative konsekvenser for reindrift, landskap og friluftsliv, og at en utbygging til en høy kostnad ikke kan forsvare ulempene av tiltaket.

 

Turrelva kraftverk i Tromsø kommune i Troms og Finnmark fylke

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Turrelva kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 10,8 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medført for store ulemper for landskap, samiske kulturminner og naturmangfold.

 

Tjuvholforsen kraftverk i Grane kommune i Nordland fylke

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Tjuvholforsen kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 14,5 GWh. Departementet har vektlagt at om lag 3/4 av nedbørfeltet allerede er overført til Røssvatn, og at terrenginngrepene ville bli betydelige med konsekvenser for landskap og en viktig forekomst av kystgranskog. Departementet mener at fordelsiden i prosjektet vil ikke kunne forsvare de samlede ulempene.

 

Staurset-Hofset kraftverk i Heim kommune i Trøndelag fylke

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Staurset-Hofset kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 14 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medført sterkt redusert vannføring i Staursetelva med negative konsekvenser for anadrom fisk og andre interesser, og at fordelssiden i prosjektet ikke kan forsvare de samlede ulempene.