Historisk arkiv

Viderefører støtte til Teknologisenteret på Mongstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) ut 2023.

Senteret har siden starten i 2012 utviklet, testet og kvalifisert CO2-fangstteknologi. Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM), som ligger i Alver kommune i Vestland fylke, drives av statsforetaket Gassnova og selskapene Equinor, Shell og Total.

Staten og de industrielle selskapene har kommet til enighet om en ny driftsavtale for perioden fra utløpet av gjeldende avtale i august 2020 og ut 2023.

— Teknologisenteret er en viktig del av det norske satsingen på CO2-håndtering og bidrar sterkt til utviklingen av denne teknologien som et nødvendig, globalt klimatiltak. Jeg er derfor glad for at vi er kommet til enighet med Equinor, Shell og Total om videre drift. Det er viktig for regjeringen at vi har med oss industrien. Den nye avtalen gir et godt grunnlag for å videreføre den positive utviklingen på testsenteret, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Avtalen legger opp til at eiernes utgifter, inkl. statens utgifter, skal reduseres bl.a. gjennom å få inn flere industrielle eiere, økte bidrag fra test-aktører, sponsorer for testkampanjer, kontinuerlig forbedring av driften og salg av spesifikke tjenester.

— Vi har et håp om at vi skal få med nye industrielle eiere allerede i august, ved oppstart av den nye driftsperioden, sier Bru.

Interesse fra internasjonale aktører

— Vi ser en økende interesse fra internasjonale aktører som ønsker å teste sine teknologier på Teknologisenteret. Med denne avtalen på plass kan TCM videreføre dialogen og samarbeidet med disse aktørene for å fremme utviklingen av kostnadseffektiv fangstteknologi, sier Bru.

TCM har siden 2012 spilt en viktig rolle i å teste, verifisere og demonstrere en rekke CO2-fangstteknologier i industriell skala, og har høstet betydelig anerkjennelse fra selskap og partnere verden over.

— Samarbeid er en nøkkel for å sikre utbredelse og bruk av effektive fangstteknologier i fremtiden, og vi er svært tilfreds med at både staten og alle våre industrielle eiere ønsker å være med videre. Nå vil vi videreføre arbeidet med å gjøre klimatiltaket karbonfangst mest mulig effektivt, sier Gassnovas styreleder i TCM, Roy Vardheim.

Demonstrasjon av fangstteknologi i industriell skala på TCM er en viktig del av regjeringens CO₂-håndteringsstrategi. I tillegg satser vi på forskning og utvikling gjennom forskningsprogrammet CLIMIT, Forskningssenter for Miljøvennlig Energi og sterk tilstedeværelse i europeiske forskningsprogram. Planleggingen av et fullskalaprosjekt for CO2-håndtering står også sentralt i strategien. Avgjørelsen om å videreføre driften av Teknologisenteret på Mongstad er uavhengig av arbeidet med en investeringsbeslutning for fullskalaprosjektet.

Regjeringen vil fremme budsjettmessige konsekvenser for 2020 i endringsproposisjonene for 2020 som legges frem samtidig med revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2020.