Historisk arkiv

Mottok ny utbyggingsplan i Alvheim-området

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statssekretær Lars Andreas Lunde mottok i dag utbyggingsplanen for funnet Frosk som ligger i Alvheim-området i den midtre delen av Nordsjøen.

Lunde og Bjerga - pud Frosk
Statssekretær Lars Andreas Lunde mottok i dag utbyggingsplanen for funnet Frosk av Tonje Løland Bjerga, Aker BP.

- Aker BP og de andre rettighetshaverne har all grunn til å være stolte over dagens PUD-innlevering. Frosk er nok et godt eksempel på det imponerende arbeidet som gjøres med utviklingen av Alvheim-området, sier statssekretær Lars Andreas Lunde.

Frosk ble funnet i 2018 og skal nå bygges ut med installasjoner på havbunnen som kobles opp til eksisterende infrastruktur på det nærliggende Bøylafeltet som er koblet opp mot Alvheim. Prosessering og eksport vil skje fra produksjonsskipet på Alvheim-feltet (Alvheim FPSO). Utbyggingen stiller seg i rekken av viktige prosjekter i operatørens langsiktige strategi med økt oljeutvinning for Alvheim-området.

.
F.v: Tonje Løland Bjerga (Aker BP), Are Eikeland (Aker BP), Torstein Våland (Vår energi), Lars Andreas Lunde (OED), Anna Elise Leithe (Lundin Energy Norway), Tove Lie (Lundin Energy Norway) og John Buckley (Aker BP) Foto: Aker BP- Denne typen prosjekter bidrar til å utnytte etablert infrastruktur, opprettholde produksjonen og øke utvinningsgraden fra sokkelen. At selskapene har evne og vilje til å hente ut alle lønnsomme ressurser er avgjørende for å nå målene i petroleumspolitikken om verdiskaping og sysselsetting i næringen og for statlige inntekter over tid, sier Lunde.

Utvinnbare ressurser for utbyggingen er anslått til 10 millioner fat oljeekvivalenter. Totale investeringer er anslått til om lag 2 milliarder kroner. Planlagt produksjonsoppstart er i 1. kvartal 2023 og feltet er ventet å produsere i 10 år.

Operatøren startet prøveutvinning fra Frosk i 2019. Prøveutvinningen gir viktig informasjon som reduserer risiko og bidrar til en rasjonell utbygging. Med den valgte utbyggingsløsningen for Frosk har rettighetshaverne lagt opp til en rask utbygging med produksjonsstart allerede 18 måneder etter innlevering av utbyggingsplanen.

Plan for utbygging og drift for Frosk ble levert av operatøren Aker BP. Øvrige rettighetshaverne i prosjektet er Vår Energi og Lundin.