Historisk arkiv

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (4/2014)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Ny utgave av nyhetsbrevet fra den norske samferdselsråden i Brussel.

Blant sakene:

  • Stor uenighet mellom vestlige og østlige EU-land om man står overfor sosial dumping eller om det er grunnleggende kostnadsforskjeller som preger konkurransen i vegtransportmarkedet.
  • Etter at EUs transportministre nå er blitt enige om den tekniske pilaren i Jernbanepakke IV, blir vanskelige diskusjoner om konkurransepolitiske reformer en hovedutfordring for det italienske EU-formannskapet fra 1.juli.
  • Å nå enighet om nye regler for telekommunikasjonsmarkedet og tiltak for bedre samarbeid om nettverks- og informasjonssikkerhet, står også høyt på det påtroppende EU-formannskapets prioriteringsliste.

Les Samferdselsnytt (4/2014) (pdf)

Tidligere utgaver