Historisk arkiv

Jernbane: Samferdselsdepartementet ønsker innspill om forslag fra EU-kommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Shift2Rail Joint Undertaking

EU-kommisjonen har lagt fram et forslag om opprettelsen av ”Shift2Rail Joint Undertaking”. Samferdselsdepartementet ber om innspill til forslaget.

Forslaget er del av implementeringen av det som kalles ”Smart, Green and Integrated Transport Challenge” under "Horizon 2020"-rammeprogrammet.

Målet med "Shift2Rail" er blant annet å bidra til å nå målet i ”Smart, Green and Integrated Transport Challenge”, bidra til å oppnå et felles europeisk jernbaneområde og en bedre deltakelse fra bransjen.
 
Forslaget finnes her:  http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/doc/shift-to-rail/com(2013)922_en.pdf - se også: http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/doc/shift-to-rail/com(2013)922-annexes_en.pdf

Samferdselsdepartementet ber om innspill til forslaget innen 22. februar 2014. Innspill sendes til ingunn.rognes@sd.dep.no.

Når forslaget er vedtatt i EU vil det vurderes om en bredere høring er nødvendig.