Historisk arkiv

FiskInfo lansert: BarentsWatch bidrar til mer effektiv drift for fiskerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond og BarentsWatch lanserte i dag FiskInfo - en informasjonstjeneste som gir fiskerne viktig informasjon "rett på brua".

(Foto: BarentsWatch.no)

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge. Samferdselsdepartementet er ansvarlig departement for BarentsWatch.

Korrekt, oppdatert og hensiktsmessig leveranse av informasjon er vesentlig for et optimalt fiske med tanke på ressursbruk og oppfølging av regelverk. BarentsWatch vil også bidra til at tjenesten får nytteverdi for andre fartøytyper, og andre operasjoner på og ved havet. Relevante brukere fra maritim-, og olje- og gass-næringen vil derfor involveres etter hvert. 

En helhetlig løsning for distribusjon av informasjon til fiskeflåten og etter hvert andre brukere på havet, gir aktører ved hav og kyst økt gjennomføringskraft og bidrar til trygghet, besparelser og forenkling.

Mer informasjon om tjenesten og samarbeidspartnerne i prosjektet: barentswatch.no