Forsiden

Historisk arkiv

"Roam like at home": EU foreslår nye regler om grossistpriser for internasjonal gjesting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

EU-kommisjonen foreslår nye pristak på grossistnivå for tale, SMS og data som skal legge til rette for at reglene om at det ikke skal koste mer å bruke mobiltelefon, PC eller nettbrett på reise innenfor EØS-området enn i hjemlandet skal kunne tre i kraft fra sommeren 2017.

EU-kommisjonen vedtok 15. juni forslag til forordning om grossistpriser for internasjonal gjesting. Forordningen endrer forordning (EU) nr. 531 fra 2012 om internasjonal gjesting, som er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett gjennom ekomforskriften § 2-7. 

I tillegg til nye pristak på grossistnivå foreslår EU-kommisjonen enkelte andre endringer i forordningen. Blant annet skal det være mulig for partene i en grossistavtale om internasjonal gjesting, forutsatt at begge samtykker til det, å beslutte at de ikke ønsker å benytte pristakene som følger av forordningen.

Les mer om forslaget fra EU-kommisjonen her

Samferdselsdepartementet tar gjerne imot innspill til forslaget til postmottak@sd.dep.no innen 15. august 2016.