Historisk arkiv

Barnas transportplan kommer snart – med god hjelp fra over 400 barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Når ny Nasjonal transportplan legges fram før påske våren 2021, kommer det også en ny Barnas transportplan. Barn og unge får nemlig sitt eget kapittel i transportplanen, og barna selv har vært med på å påvirke innholdet.

Bildet: Her har samferdselsminister Knut Arild Hareide rammet inn de fire vinnerbidragene, som nå står på hans møterom. Foto fra video: Kjell Brataas/SD.

Trygg Trafikk gjennomførte i juni 2020 på oppdrag fra Samferdselsdepartementet en tegne- og skrivekonkurranse for barn. Samferdselsminister Knut Arild Hareide ville bedre se verden fra barns eget perspektiv, og ba dem skrive og tegne om hva de er opptatt av i trafikken.

– Det kom inn over 400 bidrag, og jeg sier tusen takk til alle som var med! Det var mange kjempefine tegninger og gode tekster. Nå har Trygg Trafikk kåret fire vinnere, som får sykkel og hjelm i premie. Bidragene fra de fire vinnerne står nå i glass og ramme på møterommet mitt. Der har jeg hele tiden besøk av folk som jobber med trafikk og transport, og alle vil bli minnet om at barn og unge har viktige ønsker og behov, sier Hareide.

Trafikksikkerhet og voksne som tar hensyn

Tegningene og tekstene viser at barna ønsker å gå og sykle til skolen, og de vil ha gang- og sykkelvei, slik at de slipper å dele veien med biler. De vil at voksne tar mer hensyn i trafikken, og ikke kjører for fort. Voksne må bli mer oppmerksomme, og ikke bruke mobiltelefon i trafikken, og også de voksne må huske på å bruke hjelm når de sykler. Barn har også forstått at trafikken kan ødelegge klima og miljø.

– Barn er både dagens og morgendagens trafikanter. Det gir oss alle et stort håp for framtiden at de som er barn og unge i dag vil ha et bedre og renere miljø. De vil ha biler som ikke forurenser, og jeg liker godt forslaget vi fikk om biler som går på damp. Det hadde vært en fin løsning, sier samferdselsministeren.

Fire flinke vinnere

Her kan du se flotte bidragene fra de fire som vant premie i konkurransen.

Tim Are fra Kvinnherad, 4 år

Lise-Kristin fra Fana, 11 år

Alan fra Bergen, 11 år

Signe fra Vestre Toten, 12 år

Del av Nasjonal transportplan

Barnas transportplan var for første gang del av Nasjonal transportplan da inneværende transportplan ble lagt fram i 2017. Når en ny Barnas transportplan kommer til våren, vil den inneholde tiltak som skal bidra til at barn og unges behov for trygg og god mobilitet blir ivaretatt.

– Trygg skolevei er selvsagt noe av det aller viktigste for barn, og veldig viktig også for at foresatte skal føle seg trygge. Et tiltak som mange har god erfaring med, er bilfrie hjertesoner rundt skolene. Jeg vet at barn og unge ofte helst vil klare seg selv, og at de ønsker å komme seg dit de skal på egen hånd, uten hjelp av de voksne. Da trenger vi trygge veier og infrastruktur som legger til rette for dette, sier Hareide.

Mer om temaet hos Barnas Trafikklubb/Trygg Trafikk

Ny transportplan (NTP) finner du snart her