Historisk arkiv

Nyheter

Nett-tv: Samferdselsministeren møter næringslivet og organisasjonar – kva bør prioriterast i neste Nasjonal transportplan?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Torsdag 10. september møter samferdselsminister Knut Arild Hareide næringslivs- og interesseorganisasjonar for å få innspel om kva som bør prioriterast i neste Nasjonal transportplan (NTP 2022–2033).

Nett-tv Samferdselsministeren møter næringslivet og organisasjonar – kva bør prioriterast i neste Nasjonal transportplan?

Se sendingen her

Se sendingen her

Du kan følgje møtet på nett-tv her 10. september frå kl. 10.00 til kl. 15.00. Etter møtet er sendinga tilgjengeleg i opptak.

Her finn du invitasjonen som er sendt til fleire organisasjonar