Historisk arkiv

Norsk-svensk samarbeid om utredning av jernbanetrafikken mellom Oslo og Göteborg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Potensialet for å øke person- og godstrafikken på bane mellom Oslo og Göteborg må vurderes nærmere. Norske og svenske myndigheter er derfor enige om at Jernbaneverket og det svenske Trafikverket skal utrede forutsetningene for å utvikle jernbanetrafikken mellom de to byene på kort og lang sikt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Potensialet for å øke person- og godstrafikken på bane mellom Oslo og Göteborg må vurderes nærmere. Norske og svenske myndigheter er derfor enige om at Jernbaneverket og det svenske Trafikverket skal utrede forutsetningene for å utvikle jernbanetrafikken mellom de to byene på kort og lang sikt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.  

Samferdselsdepartementet vil gi Jernbaneverket i oppdrag å lede utredningsarbeidet, mens Trafikverket skal delta i utredningen.  

Dette kom fram da representanter fra Samferdselsdepartementet og det svenske Näringsdepartementet møttes 27. august i Stockholm for å følge opp møtet mellom de to transportministerne som ble holdt i desember 2013. 

Grensekryssende infrastruktur

Den norske og svenske regjeringen er ellers enig om at utviklingen av grensekryssende infrastruktur fortløpende skal skje i dialog mellom departementer og øvrige myndigheter på norsk og evensk side. Grensekryssende infrastruktur omfatter også nasjonale luftfarts- og havneknutepunkter.  

Samferdselsdepartementet og Näringsdepartementet er også enige om å fortsette samarbeidet om Ofotbanen og Malmbanan som Jernbaneverket og Trafikverket har innledet.

Pressevakt: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)