Historisk arkiv

Rydder i regelverk for el-sykkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

‑Vi ser nå at flere og flere bruker el-sykkel, og det er bra både for helsen vår og for miljøet. Det finnes i dag mange ulike typer el-sykler og det har vært en del uklarheter om disse kan regnes som ”ordinær” sykkel, moped eller annen type motorvogn. Vi ser derfor et behov for å rydde i regelverket, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Endring i lov og forskrift
Regjeringen har lagt frem et forslag til endring i vegtrafikkloven. Lovendringen vil gjøre det mulig å endre to forskrifter, kjøretøyforskriften og forskrift om krav til sykkel. Vegdirektoratet vil fastsette disse forskriftene i etterkant av lovendringen.

‑ Hensikten med å endre lov og forskrift er å klargjøre når el-syklene skal regnes som ”ordinær” sykkel, slik at det dermed ikke vil være krav om registrering, førerrett og forsikring, sier samferdselsministeren.

Når er el-sykkel en sykkel?
For at el-sykkelen skal være kategorisert som en sykkel er det foreslått et krav om maksimal motoreffekt på 0,25 kW og at motoren skal kobles av når sykkelen når en fart på 25 km/t. El-sykkelen må være utstyrt med trå- eller veivanordning, men det vil være lov å drive fram sykkelen kun ved hjelp av motor inntil en fart på maks 6 km/t.

Les mer om lovendringen, her. (Prop. 115 L)