Historisk arkiv

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet: - Viktig å redusere reisetid og øke påliteligheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Det er viktig for næringsliv og innbyggere å ha trygge og effektive transportårer mellom Østlandet og Vestlandet. Regjeringen ønsker å redusere reisetiden og øke påliteligheten for transportkorridorer mellom landsdelene. Statens vegvesens utredning av øst-vest forbindelsene er et grundig og nyttig innspill for dette arbeidet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Utredningen fra Statens vegvesen ble overlevert til samferdselsministeren i dag. Statens vegvesen skal sende den på høring, med svarfrist i løpet av mai i år.

 Redusert reisetid

- Det er viktig at vi oppnår større pålitelighet og redusert reisetid mellom øst og vest. Vi må legge til rette for noen hovedtraseer som blir ekstra godt tilrettelagt for langtransport. Da kan vi ikke spre investeringsmidler tynt utover. Samtidig må vi fortsette det viktige arbeidet med rassikring og trafikksikkerheten på alle fjellovergangene. Vi skal også følge opp de prioriteringer som allerede ligger i dagens Nasjonal transportplan, deriblant den pågående utbyggingen av E16 over Filefjell, sier samferdselsministeren.

Nett-tv Samferdselsministeren mottar ”Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet”

Se sendingen her

Se sendingen her

Vil oppleve veiene

- Den framtidige utviklingen av vegforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet vil bli lagt fram for Stortinget. Mens rapporten er på høring, skal vi gjøre oss enda bedre kjent med aktuelle utfordringer og problemstillinger. Blant annet skal politisk ledelse i Samferdselsdepartementet kjøre de fire aktuelle strekningene 16. og 17. februar.

- Det gjør vi for å oppleve veiene slik de er på vinterstid, og samtidig møte næringsliv, politikere og innbyggere i de forskjellige regionene, sier Solvik-Olsen.

For utredningen og flere opplysninger - Vegvesenets nettsider