Historisk arkiv

Faste grenser for ruspåvirket kjøring gir effekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Med en revidering av forskriften om faste grenser for ruskjøring fortsetter vi nybrottsarbeidet innen trafikksikkerhet. Norges likebehandling av alkohol og andre rusmidler blir lagt merke til i resten av verden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Han besøkte nylig en UP-kontroll der målet var å avdekke ruspåvirket kjøring.

På bildet: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og UP-sjef Runar Karlsen. Foto: Dag Gjærum, UP.

Forskrift om faste grenser oppdateres fra 1. februar med åtte nye stoffer og innbefatter nå 28 trafikkfarlige stoffer.

- Innføringen av faste grenser for andre stoffer enn alkohol i 2012 har vært vellykket. Håndteringen av sakene i retten har blitt enklere, og forskriften har ført til en nær halvering av antall sakkyndige uttalelser i trafikksakene, sier Solvik Olsen.

I tillegg til forskriftsendringer, har Norge nå også analyseinstrumentet Drager5000, som vil kunne avdekke de vanligste brukte rusmidlene brukt i Norge. Dette vil bidra til økt fokus på å avdekke ruspåvirket kjøring, og forhåpentligvis bidra til å redusere antall ulykker.

- Ikke all medisinbruk er forenlig med bilkjøring. Kontakt fastlegen for å være sikker, eller la bilen stå hvis du er i tvil eller føler deg syk, sliten eller uskikket til å kjøre, oppfordrer samferdselsministeren.

Mer informasjon fra FHI

Forskriften hos Lovdata