Historisk arkiv

Nytt regelverk for taubaner og fornøyelsesinnretninger skal gi økt sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Samferdselsdepartementet har lenge hatt ansvaret for sikkerheten for taubaner, og i sommer fikk vi også ansvaret for sikkerheten for fornøyelsesinnretninger. Regjeringen tar dette ansvaret på alvor, og sender derfor i dag forslag til ny taubanelov og forslag til ny tivolilov til Stortinget. De nye lovene skal ytterligere styrke sikkerheten på norske taubaner og fornøyelsesinnretninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forslag til ny taubanelov og tivolilov vil henholdsvis erstatte taubaneloven fra 1912 og tivolilov fra 1991, som var ment å være en midlertidig lov i påvente av en samordning med taubaneregelverket.  De nye lovene vil styrke sikkerheten for taubaner og fornøyelsesinnretninger og for øvrig innebære en forenkling og modernisering av regelverkene. Bestemmelsene i de to lovene er i stor grad harmonisert.

De sentrale elementene i de nye lovene er:

  • Innføring av et nytt pliktsubjekt, herunder opphevelse av kravet for konsesjon for taubane.
  • Krav til varsling-, rapporterings- og taushetsplikt.
  • Krav om lovfestet objektivt ansvar for taubanevirksomhetene og krav om forsikring og sikkerhetsstillelse for både virksomheter som tilbyr publikum bruk av fornøyelsesinnretninger og taubanevirksomheter.
  • Forbud mot ruspåvirkning, påbud om pliktmessig avhold og regler for testing.
  • Nye bestemmelser om tilsyn og sanksjoner for Statens jernbanetilsyn, samt bestemmelser som vil legge rette for et mer risikobasert tilsyn av virksomhetene.

For flere opplysninger - se: