Historisk arkiv

Grønt lys for Langsundforbindelsen i Karlsøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen legger til rette for at Troms fylkeskommune kan gå videre med planene om fv. 863 Langsundforbindelsen i Karlsøy kommune. I brev til Vegdirektoratet slår Samferdselsdepartementet fast at tunnelen som er en del av prosjektet kan bygges med 8 prosent stigningsgrad.

 - Det ligger en helhetlig vurdering bak vår instruks i denne saken og et ønske om å legge til rette for gode bo- og arbeidsforhold i distriktene. Arbeidet med prosjektet har pågått i over 30 år. Kravet til stigningsgrad ble nylig innskjerpet, og ville slått urimelig ut for et så langkommet prosjekt som Langsundforbindelsen. Det er etter vår helhetsvurdering derfor rimelig og riktig å tillate at fylkeskommunen kan gå videre med prosjektet, sier statssekretær Tom Cato Karlsen

Etter gjeldende forskrift kan stigningsgraden være maksimalt 5 prosent på en tunnel av denne type. Troms fylkeskommune har søkt om å få bygge tunnelen med brattere stigning, og Samferdselsdepartementet har nå instruert Vegdirektoratet om å innvilge dette.

- Uten dispensasjonen ville prosjektet fått en kraftig kostnadsvekst, og det ville medført ytterligere planleggingsbehov med tilhørende forsinkelser. Det er tidligere gitt dispensasjon til tunnel med stigningsgrad på 7,8 prosent. Veien har en daglig trafikkmengde på under 280 biler, og med en slik trafikkmengde er risikoen for uhell relativt lav, sier Karlsen