Historisk arkiv

Mer båndbredde for bedre mobile tjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Gode mobiltjenester og en robust digital infrastruktur er avgjørende for stadig flere av dagens gjøremål både på jobb og privat. Denne uken har regjeringen besluttet at frekvensressurser i 700 MHz-båndet skal gjøres tilgjengelig for interesserte kommersielle ekomtilbydere i Norge. Dette er bra for utviklingen av mobilmarkedet, og det vil gjøre det mulig å tilby mobilbrukerne bedre tjenester. I tillegg vil frekvensene legge til rette for den fremtidige utbredelsen av 5G, noe som er viktig for en vellykket digitalisering i både privat og offentlig sektor, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Finger på mobiltelefon
Foto: Scan Stock Photo

De aktuelle frekvensressursene i 700 MHz-båndet benyttes i dag til kringkasting. Denne ressursen skal nå gjøres tilgjengelig for de kommersielle aktørene i markedet til mobilt bredbånd

– Regjeringen har med denne beslutningen fulgt opp intensjonene i ekomplanen. Dette er en god løsning med tanke på konkurransesituasjonen i markedet og for å skape forutsigbarhet for fremtidige investeringer fra tilbyderne. Disse frekvensene har gode dekningsegenskaper, og de vil derfor være viktige for å sikre utbredelse av avanserte mobiltjenester i hele landet. Dessuten er 700 MHz-båndet en av de utpekte ressursene for fremtidig utbygging av 5G, som er neste generasjons mobilnett. 5G legger blant annet til rette for å utnytte potensialet i Tingenes internett, sier samferdselsministeren.

Tildeling av frekvensressurser sent i 2018 eller tidlig i 2019

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har allerede arbeidet mye med å tilrettelegge for tildeling av disse frekvensressursene. Nkom vil nå gå videre med detaljerte forberedelser med utforming av tildelingsvilkår og auksjonsregelverk. Dette er et omfattende arbeid som vil ta tid. Det legges opp til å gjennomføre tildeling ved auksjon innen utgangen av neste år, eventuelt i første del av 2019.

Frekvensressursene skal dekke behov både for myndigheter og markedet

Fremtidige kommunikasjonsløsninger for nød- og beredskapsetater og Forsvaret vil kunne leveres av de kommersielle mobiltilbyderne. Disse brukergruppene løser svært viktige samfunnsoppgaver. Det vil derfor også gjennomføres tiltak for å legge til rette for at disse samfunnsviktige brukernes behov kan bli ivaretatt gjennom en kombinasjon av myndighetspålegg og kommersielle anskaffelser.

Oppfølging av beslutning fra 2015

Regjeringen besluttet allerede i november 2015 at 700 MHz-båndet (694-790 MHz) i fremtiden skal anvendes for mobilkommunikasjonsformål og ikke til kringkasting. Denne ukens beslutning følger dermed opp avgjørelsen fra 2015 med å klargjøre at 2x30 MHz (703-733/758-788 MHz) skal tilfalle de kommersielle tilbyderne.

Flere tiltak legger til rette for økt digitalisering

Norge ligger allerede i verdenstoppen i bruk av Internett og mobil. Regjeringen vil arbeide for at Norge skal beholde den gode posisjonen også i årene framover. Ekomtilbyderne investerer store summer for å utvikle både tjenester og infrastruktur. Regjeringen bidrar med økonomiske midler blant annet til bedre bredbåndsdekning i distriktene, sikrere ekomnett med større kapasitet og flere fiberkabler til utlandet. Nylig endret regjeringen ledningsforskriften. Dette vil redusere kostnadene ved å legge fiberkabler i offentlig vei for fremføring av bredbånd.  

For flere opplysninger se – se: